OZM Ø60 L1100 LDPE Филм Машине

  • Postoji centralni sistem za hlađenje koji se hrani sa jednog punovetrećeg fana te je omogućen ravnomerni balon sistem za hlađenje zajedno sa 6 izlaznih i ulaznih predela za hlađenje.Sistem je raketni i moguće je podešavanje nepropustivosti sistema prema jačini pritiska.Stupanj pretvaranja je 1/10 a nabijen je 29418 lager za pritisak.
Helezonski Mil Ø60x1850 mm
Sistem glave Rotative
Kula Max.5000 mm
Širina valjka 1100 mm
Vučni valjak Ø190x1100 mm
Navojni valjak Ø215x1100 mm
Glavni motor 22  kw
Kapacitet 70 kg/saat(hour)
Širina filma 180 mm min.-1100 mm max.
Debljina filma (jedan sloj) 0,010 mm min.-0,080 mm max.
Ukupna energetska jačina 42 kw